Friday, 25 November 2011

94.Microsoft Word ലെ എല്ലാ വാക്കുകളും കാപ്പിറ്റല്‍ ആക്കിമാറ്റാനുള്ള എളുപ്പമാര്‍ഗ്ഗവും മറ്റു Short cuts ഉംഎല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും കാപ്പിറ്റല്‍ ലറ്ററിലാക്കുവാനായി ആദ്യം ടെപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ വാക്കുകളും സെലക്ട് ചെയ്യൂക . തുടര്‍ന്ന് Ctrl+Shift+A എന്ന ക്രമത്തില്‍ Press ചെയ്യൂക.
അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു മാര്‍ഗ്ഗം ഇതാ
അതായത് ആദ്യം എല്ലാ വാക്കുകളും സെലക്ട് ചെയ്തതിനുശേഷം Shift + F3 അമര്‍ത്തുക . ഓരോ പ്രാവശ്യം അമര്‍ത്തുമ്പോഴും അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം.
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റ് ഷോര്‍ട്ട് കട്ട്സ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Open the Font dialog box to change the font. CTRL+SHIFT+F
Increase the font size. CTRL+SHIFT+>
Decrease the font size. CTRL+SHIFT+<
Increase the font size by 1 point. CTRL+]
Decrease the font size by 1 point. CTRL+[
Open the Font dialog box to change the formatting of characters. CTRL+D
Change the case of letters. SHIFT+F3
Format all letters as capitals. CTRL+SHIFT+A
Apply bold formatting. CTRL+B
Apply an underline. CTRL+U
Underline words but not spaces. CTRL+SHIFT+W
Double-underline text. CTRL+SHIFT+D
Apply hidden text formatting. CTRL+SHIFT+H
Apply italic formatting. CTRL+I
Format letters as small capitals. CTRL+SHIFT+K
Apply subscript formatting (automatic spacing). CTRL+EQUAL SIGN
Apply superscript formatting (automatic spacing). CTRL+SHIFT+PLUS SIGN
Remove manual character formatting. CTRL+SPACEBAR
Change the selection to the Symbol font. CTRL+SHIFT+Q

No comments:

Followers